บรรยากาศการอบรม การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ด้วยภาษาไพธอน

บรรยากาศการอบรม การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ด้วยภาษาไพธอน

การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ด้วยภาษาไพธอน   ...
Read More
บรรยากาศการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

บรรยากาศการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน เพื่อการพัฒนาโปรแกรม และประยุกต์ใช้เพื่องานวิจัย สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนครศรีอยุธยา วันที่ 15-18 มิถุนายน โดย ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ ...
Read More
บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการออกแบบและดูแลเครือข่ายเบื้องต้น

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการออกแบบและดูแลเครือข่ายเบื้องต้น

หลักสูตรการออกแบบและดูแลเครือข่ายเบื้องต้น โดย ผศ.ดร.สุชาติ คุ้มมะณี วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561  ...
Read More
อบรมเรื่อง AR ให้นักศึกษา ม.ราชภัฎเลย วันที่ 11-12 พย. 60

อบรมเรื่อง AR ให้นักศึกษา ม.ราชภัฎเลย วันที่ 11-12 พย. 60

ผศ.สุวิชัย พรรษา จากหน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (ITC) เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง AR ให้นักศึกษา ม.ราชภัฎเลย วันที่ 11-12 พย. 60 ...
Read More
ตารางอบรมรุ่นพิเศษ วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 หลักสูตร IT12 การวิเคราะห์ค่าสุดขีดด้วยโปรแกรม R

ตารางอบรมรุ่นพิเศษ วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 หลักสูตร IT12 การวิเคราะห์ค่าสุดขีดด้วยโปรแกรม R

–> คลิกเพื่อลงทะเบียน รุ่นพิเศษ วันที่ 6-8 ธค. 2560 หลักสูตร IT12 การวิเคราะห์ค่าสุดขีดด้วยโปรแกรม R   ...
Read More
บรรยากาศการอบรมการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct2 (พย. 60)

บรรยากาศการอบรมการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct2 (พย. 60)

NEDCC หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (Informatics Training Center: ITC) จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct2 โดยมี ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม เป็นวิทยากร ณ ห้อง IT410 คณะวิทยาการสารสนเทศ วันที่ 11-12 พย. 2560 ...
Read More
การอบรมการสร้งแอนิเมชันสามมิติด้วย Maya (ตค. 60)

การอบรมการสร้งแอนิเมชันสามมิติด้วย Maya (ตค. 60)

อบรมหลักสูตรการสร้างแอนิเมชันสามมิติด้วยโปรแกรม Autodesk Maya 2017 โดยอาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงษ์   ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 ...
Read More
12