การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (กย. 60)

การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (กย. 60)

ผศ.สุวิชัย พรรษา และทีมวิทยากรจากหน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (ITC) ภายใต้ศูนย์ NEDCC คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เดินทางไปอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ในยุคการศึกษา 4.0 กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 โดยอบรมระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560    ...
Read More
การพัฒนาสื่อดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี AR – สิงหาคม 2560

การพัฒนาสื่อดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี AR – สิงหาคม 2560

หลักสูตร การพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบเสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) โดย ผศ.สุวิชัย พรรษา ดูรูปภาพทั้งหมด: https://www.facebook.com/pg/InformaticsTrainingCenter/photos/?tab=album&album_id=1853108964704423...
Read More
(19-20 สค. 2560) การพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct 2

(19-20 สค. 2560) การพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct 2

จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct 2 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดต่าง ๆ และตารางการฝึกอบรม     ...
Read More
(4-5 กค. 2560) หลักสูตร: การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

(4-5 กค. 2560) หลักสูตร: การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

โครงการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 หลักสูตร "การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ" สถานที่อบรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4-5 กค. 2560 วิทยากร อาจารย์กวีพจน์ บรรลือวงศ์ ดร.นุชนาฎ บัวศรี ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ   คลิกเพื่อดูรายละเอียดการฝึกอบรม ...
Read More
12