ตารางอบรมรุ่นพิเศษ วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 หลักสูตร IT12 การวิเคราะห์ค่าสุดขีดด้วยโปรแกรม R

ตารางอบรมรุ่นพิเศษ วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 หลักสูตร IT12 การวิเคราะห์ค่าสุดขีดด้วยโปรแกรม R

–> คลิกเพื่อลงทะเบียน รุ่นพิเศษ วันที่ 6-8 ธค. 2560 หลักสูตร IT12 การวิเคราะห์ค่าสุดขีดด้วยโปรแกรม R   ...
Read More
(19-20 สค. 2560) การพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct 2

(19-20 สค. 2560) การพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct 2

จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct 2 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดต่าง ๆ และตารางการฝึกอบรม     ...
Read More
(4-5 กค. 2560) หลักสูตร: การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

(4-5 กค. 2560) หลักสูตร: การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

โครงการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 หลักสูตร "การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ" สถานที่อบรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4-5 กค. 2560 วิทยากร อาจารย์กวีพจน์ บรรลือวงศ์ ดร.นุชนาฎ บัวศรี ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ   คลิกเพื่อดูรายละเอียดการฝึกอบรม ...
Read More
12