ผศ.สุวิชัย พรรษา จากหน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (ITC) เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง AR ให้นักศึกษา ม.ราชภัฎเลย วันที่ 11-12 พย. 60