เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการลงทะเบียน


ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
– กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และ
– เลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจ

คลิกเพื่อลงทะเบียนการอบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561

– คลิกเพื่อลงทะเบียนการอบรมรุ่นที่ 5 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลด: เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

2. ชำระค่าลงทะเบียนวันที่อบรม หรือ โอนเงินค่าลงทะเบียนไปยังบัญชีธนาคารทหารไทย

3. ส่งอีเมล์มาที่ ittraining@it.msu.ac.th พร้อมถ่ายรูปและแนบสลิปการโอนเงิน เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

4. หน่วยบริการวิชาการฯ จะทำการตรวจสอบ และจะส่งอีเมล์กลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียน

* หมายเหตุ * หากมีจำนวนผู้อบรมไม่ตรงตามจำนวนที่กำหนดไว้ ITC อาจจะไม่เปิดการอบรม