เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการลงทะเบียน


ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
– กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และ
– เลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจ

  คลิกเพื่อลงทะเบียนการอบรมรุ่นที่ 3 วันที่ 28-29 เมษายน 2561

2. โอนเงินค่าลงทะเบียนไปยังบัญชีธนาคารทหารไทย

3. ส่งอีเมล์มาที่ ittraining@it.msu.ac.th พร้อมถ่ายรูปและแนบสลิปการโอนเงิน เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

4. หน่วยบริการวิชาการฯ จะทำการตรวจสอบ และจะส่งอีเมล์กลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียน