คลิกเพื่อลงทะเบียนอบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561

คลิกเพื่อลงทะเบียนอบรมรุ่นที่ 5 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลด: เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

Informatics Training Center หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม ภายใต้ศูนย์ดิจิทัลคอนเท้นท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC – Northeastern Digital Content Center) ดำเนินการโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) เพื่อให้บริการวิชาการ และฝึกอบรม ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี แอนิเมชัน เกม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง