คลิกเพื่อลงทะเบียน รุ่นพิเศษ วันที่ 6-8 ธค. 2560 หลักสูตร IT12 การวิเคราะห์ค่าสุดขีดด้วยโปรแกรม R 

สนใจฝึกอบรม ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ <คลิก>

 

Informatics Training Center หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม ภายใต้ศูนย์ดิจิทัลคอนเท้นท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC – Northeastern Digital Content Center) ดำเนินการโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) เพื่อให้บริการวิชาการ และฝึกอบรม ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี แอนิเมชัน เกม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง