หลักสูตร IT03

การสร้างแอนิเมชันสามมิติด้วยโปรแกรม Autodesk Maya 2017

วิทยากร

ปริวัฒน์ พิสิษฐพงษ์

อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงษ์

 

กลุ่มเป้าหมาย


เปิดกว้างสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีความสนใจ

ค่าลงทะเบียน – 3,000 บาท


 • ระยะเวลาการอบรม จำนวน 3 วัน
 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท ครอบคลุมถึง
  • อาหารกลางวัน 3 มื้อ
  • อาหารว่าง 6 มื้อ
  • คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับอบรม

สถานที่ฝึกอบรม


คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

ตารางการอบรม


วันที่ 1 ช่วงเช้า

 • พื้นฐานเกี่ยวกับงานสามมิติ
  • คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • กราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ 
  • ภาพเคลื่อนไหว หรือ แอนิเมชัน (Animation) 
  • กระบวนการและบุคลากรต่าง ๆ การทำแอนิเมชัน
  • คำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 3D
 • การเตรียมตัวก่อนปั้นโมเดลสามมิติ
  • เครื่องมือสำหรับนักปั้นโมเดลสามมิติ
 • พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Maya
  • การตั้งค่าโปรเจค
  • การใช้มุมกล้องภายในโปรแกรม Maya
  • การใช้เครื่องมือพื้นฐานเพื่อจัดการกับวัตถุ
  • การปรับแกนหลักในการอ้างอิงวัตถุ (Editing Pivot)
  • การปรับแต่งหน้าต่างภายในโปรแกรม
  • สามารถใช้คำสั่งเร่งด่วน (Hotbox)
  • โหมดของวัตถุต่าง ๆ ที่แสดงบน Viewport
  • การปรับแต่งวัตถุรูปทรงพื้นฐาน
  • พารามิเตอร์หลักของวัตถุสามมิติ
  • การจัดการรายละเอียดต่าง ๆ ของวัตถุ 3 มิติ (Editing Mode in 3D Object)
  • การจัดการวัตถุภายใน Scene
  • การดึงเครื่องมือที่ใช้งานเป็นประจำมาใส่ไว้ที่ Shelf

วันที่ 1 ช่วงบ่าย

 • เริ่มต้นกับการสร้างวัตถุ 3 มิติ ใน Maya
  • การสร้างวัตถุสามมิติแบบ Polygons
  • การจัดการวัตถุสามมิติแบบโพลิกอน
  • การปั้นโมเดล 3 มิติ จากวัตถุรูปทรงพื้นฐาน
  • การปั้นโมเดลคน (Human Modeling)
  • การกาง (UV) เพื่อทำให้พื้นผิวของวัตถุ 3 มิติอยู่ในแนวระนาบ
  • การกาง UV เบื้องต้น
  • การทำพื้นผิวโมเดล (Texturing)

วันที่ 2 ช่วงเช้า

 • การใส่โครงกระดูก (Rigging) ให้กับวัตถุสามมิติ
  • ทำไมถึงต้องมีการ Rigging
  • สิ่งที่ควรทราบในการใส่โครงกระดูกให้กับวัตถุสามมิติ
  • การเตรียมตัวละครก่อนการ Rigging
  • การทำ Blend Shape ให้กับตัวละครสามมิติ
  • การใส่โครงกระดูกให้กับลำตัวด้วย HumanIK
  • การแก้ไขค่า Weight ของวัตถุสามมิติหลังจากเชื่อมต่อเข้ากับโครงกระดูก

วันที่ 2 ช่วงบ่าย

 • การทำแอนิเมชัน
  • กฎการทำแอนิเมชันทั้ง 12 ข้อ
  • การตั้งค่าแอนิเมชันภายในโปรแกรม Maya
  • พื้นฐานการทำแอนิเมชัน

วันที่ 3 ช่วงเช้า

 • การจัดแสงและเรนเดอร์
  • แหล่งกำเนิดแสงต่าง ๆ ภายในโปรแกรม Maya
  • พารามิเตอร์พื้นฐานของแหล่งกำเนิดแสงแต่ละชนิด
  • เงาภายในโปรแกรม Maya
  • พื้นฐานการใช้งานเรนเดอร์เอนจิ้น

วันที่ 3 ช่วงบ่าย

 • การตัดต่อและเรนเดอร์ผลงาน
  • การนำภาพ Sequence ที่เรนเดอร์จากมายามาตกแต่งรายละเอียด
  • การนำภาพ Sequence ที่ตกแต่งรายละเอียดแล้วมาตัดต่อ
  • เรนเดอร์ผลงานชิ้นสุดท้าย