IT10 – การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์

หลักสูตร IT10 กลุ่มเป้าหมาย เปิดกว้างสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ค่าลงทะเบียน ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท ค่าลงทะเบียนครอบคลุมถึง อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง ...
Read More

IT09 – การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (เบื้องต้น)

หลักสูตร IT09 กลุ่มเป้าหมาย เปิดกว้างสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และผู้ที่ต้องการหัดเขียนโปรแกรม ค่าลงทะเบียน ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท ค่าลงทะเบียนครอบคลุมถึง อาหารกลางวัน 2 มื้อ ...
Read More