บรรยากาศการอบรม การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ด้วยภาษาไพธอน

บรรยากาศการอบรม การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ด้วยภาษาไพธอน

การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ด้วยภาษาไพธอน   ...
Read More
บรรยากาศการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

บรรยากาศการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน เพื่อการพัฒนาโปรแกรม และประยุกต์ใช้เพื่องานวิจัย สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนครศรีอยุธยา วันที่ 15-18 มิถุนายน โดย ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ ...
Read More
บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการออกแบบและดูแลเครือข่ายเบื้องต้น

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการออกแบบและดูแลเครือข่ายเบื้องต้น

หลักสูตรการออกแบบและดูแลเครือข่ายเบื้องต้น โดย ผศ.ดร.สุชาติ คุ้มมะณี วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561  ...
Read More
อบรมเรื่อง AR ให้นักศึกษา ม.ราชภัฎเลย วันที่ 11-12 พย. 60

อบรมเรื่อง AR ให้นักศึกษา ม.ราชภัฎเลย วันที่ 11-12 พย. 60

ผศ.สุวิชัย พรรษา จากหน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (ITC) เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง AR ให้นักศึกษา ม.ราชภัฎเลย วันที่ 11-12 พย. 60 ...
Read More
บรรยากาศการอบรมการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct2 (พย. 60)

บรรยากาศการอบรมการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct2 (พย. 60)

NEDCC หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (Informatics Training Center: ITC) จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct2 โดยมี ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม เป็นวิทยากร ณ ห้อง IT410 คณะวิทยาการสารสนเทศ วันที่ 11-12 พย. 2560 ...
Read More
การอบรมการสร้งแอนิเมชันสามมิติด้วย Maya (ตค. 60)

การอบรมการสร้งแอนิเมชันสามมิติด้วย Maya (ตค. 60)

อบรมหลักสูตรการสร้างแอนิเมชันสามมิติด้วยโปรแกรม Autodesk Maya 2017 โดยอาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงษ์   ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 ...
Read More
การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (กย. 60)

การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (กย. 60)

ผศ.สุวิชัย พรรษา และทีมวิทยากรจากหน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (ITC) ภายใต้ศูนย์ NEDCC คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เดินทางไปอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ในยุคการศึกษา 4.0 กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 โดยอบรมระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560    ...
Read More
การพัฒนาสื่อดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี AR – สิงหาคม 2560

การพัฒนาสื่อดิจิทัลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี AR – สิงหาคม 2560

หลักสูตร การพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบเสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) โดย ผศ.สุวิชัย พรรษา ดูรูปภาพทั้งหมด: https://www.facebook.com/pg/InformaticsTrainingCenter/photos/?tab=album&album_id=1853108964704423...
Read More